ข้อมูลการใช้ชีวิตส าหรับชาวต่างชาต
★แผนกบริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติจังหวัดโอซาก้า

 แผนกบริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติจังหวัดโอซาก้า  ให้คำปรึกษาและให้บริการข้อมูลหลายด้าน
 รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต โดยให้บริการหลายภาษา (9 ภาษา)
 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ
 ท่านสามารถมาปรึกษาได้ด้วยตนเองที่แผนก หรือติดต่อขอคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์
 อีเมล์ หรือ FAX อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขอเชิญใช้บริการโดยไม่ต้องเกรงใจ
 ※ปรึกษาฟรี! และเรื่องที่ปรึกษาจะเก็บเป็นความลับไม่แพร่งพรายให้ผู้ใดทราบ

ภาษาที่บริการ อังกฤษ จีน เกาหลีใต้-เหนือ โปรตุเกส สเปน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย ญี่ปุ่น
เวลาทำงาน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันที่ 29ธ.ค.-3ม.ค.) เวลา 9:00-17:30 น (เวลาพัก 12:15~13:00)
สถานที่ทำการ ภายในมูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดโอซาก้าชั้น 5 อาคารมายโดมโอซาก้า
เลขที่ 2-5
ฮอมมาชิบาชิ เขตจูวโอ เมืองโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการปรึกษา 06-6941-2297
FAX 06-6966-2401 ※เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเท่านั้น
อีเมล์ jouhou-c@ofix.or.jp ※เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเท่านั้น