★ คู่มือที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตของจังหวัดโอซาก้า

เป็นคู่มือบริการข้อมูลต่างๆในการใช้ชีวิตสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้  (ไฟล์ PDF)
(10 ภาษา)
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข เดือนตุลาคม ค.ศ.2018)